Delårsrapport januari – mars 2017

Ayima
Reading time: 2 minutes
24th May 2017

VD har ordet

Detta är förändringens kvartal för Ayima, vi har genomfört en flytt mot Sverige, vi inledde vår noteringsprocess och vi beslutade oss för att ta in externa investerare för först gången under våra tio år som Bolag. Att gå från ett privat Bolag till ett börsnoterat Bolag är en ny och spännande utmaning för oss och vi ser det som ett nytt avstamp i vårt mål att bygga ett världsledande och fristående Bolag inom digital marknadsföring. Vi har under majoriteten av våra tio år varit lönsamma och visat stark tillväxt och det ska vi fortsätta med som noterat Bolag.

Trots att vi tappade vårt enskilt största kundavtal under kvartal fyra 2016 har vi redan vunnit nya avtal vilket bidragit med omsättning så att vi mätt i GBP har högre omsättning i kvartal ett 2017 än motsvarande kvartal 2016. I detta skede valde vi att stå fast vid vår tillväxtstrategi, behålla hela organisationen med medarbetare, öppna nya kontor samt fortsätta utvecklingen av nya SaaS-lösningar. Vi kan i efterhand konstatera att det var en framgångsrik strategi då vi lyckats öka vårt kundintag samt ökat omsättningen i GBP. Tyvärr bidrog strategin kortsiktigt till ett mindre bra resultat och svagt kassaflöde, men jag ser att vi redan under kvartal två återkommer till normala nivåer och har som mål att på sikt förbättra våra marginaler tack vare nya SaaS-lösningar.

En viktig del i vårt framtida tillväxt är utvecklingen av våra befintliga och nya SaaS-produkter. Jag tror att det inom några kvartal kan förbättra våra marginaler. Samtidigt har vi redan idag flertalet SaaS-produkter som används på marknaden och vi ska på sikt bli bättre på att marknadsföra dessa. Detta betyder inte att vi ska glömma det vi redan idag är väldigt bra på, leverera marknadsledande tjänster inom digital marknadsföring.

Jag ser nu fram emot kommande kvartal med Ayima. Vi kommer fokusera på tillväxt, öppna nya kontor på strategiska platser runt om i världen. Vidare ser jag med tillförsikt fram emot beta-lanseringen av vår senaste produkt “Updatable” som är planerad till juni 2017.

Med nya kundavtal i hamn, tillväxt på agendan och flertalet SaaS-produkter på väg ut ser jag fram emot kommande år och ser 2017 som året vi slår nytt omsättningsrekord. Avlutningsvis vill jag tacka alla mina medarbetare för ett fantastiskt utfört arbete, för utan dem skulle jag och Ayima inte vara där vi är idag!

Nu önskar jag alla nya aktieägare välkomna med på resan.

Med Vänliga Hälsningar
Mike Jacobson

Koncernens Finansiella Översikt Jan – Mars 2017
Totala intäkter uppgick till 24,8 MSEK (26,0) I GBP var omsättningen 2,2 MGBP (2,1) en ökning med 4 %.
Periodens resultat efter fin. poster: -5,7 MSEK (3,3)
Balansomslutningen uppgick till 43,0 MSEK (33,0)
Resultat per aktie uppgick till -1,2 SEK (0,7)
Aktiekapital vid periodens utgång var 4 700 000 SEK fördelat på 4 700 000 aktier (A: 200 000 B: 4 500 000).

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3