Månadsrapport för maj 2017, försäljningstillväxt 34 %

Ayima
Reading time: 1 minute
8th June 2017

Maj 2017 var en stark månad för Ayima som ökade sin försäljning med 34 % i jämförelse med maj 2016. Det är såklart mycket glädjande att försäljningen ökar och att vår tillväxtstrategi fungerar som planerat. Vi fortsätter nu vårt försäljningsarbete och ser med tillförsikt på utvecklingen för kommande kvartal.

Försäljning maj 2017

SEK: 11,0 MSEK (8,2 MSEK) : ökning 34 %

GBP: 970 000 (690 000) : ökning 41 %

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
Ordf. Thomas Jansson eller VD Mike Jacobsson
Telefon: +44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayima.com

Denna information är sådan information som Ayima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017.

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3