Månadsrapport för april 2017, försäljningstillväxt 27 %

Ayima
Reading time: 1 minute
29th May 2017

April 2017 var en stark månad för Ayima som ökade sin försäljning med 27 % i jämförelse med april 2016. Det är såklart mycket glädjande att försäljningen ökar och att vår tillväxtstrategi fungerar som planerat. Vi fortsätter nu vårt försäljningsarbete och ser med tillförsikt på utvecklingen för kommande kvartal.

Försäljning april 2017 
SEK: 11,2 MSEK (8,8 MSEK) : ökning 27,3 %
GBP: 983 000 (753 000) : ökning 30,5 %

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3