Idag 20:e april inleds Ayima:s fullt garanterade spridningsemission inför notering på AktieTorget

Ayima
Reading time: 1 minute
20th April 2017

Stockholm 2017-04-20

Idag den 20:e april inleder Ayima Group AB sin fullt garanterade noteringsemission inför notering på AktieTorget. Emissionen tillför Ayima cirka 11,3 MSEK innan emissionskostnader.

Kort om Ayima
Ayima är ett bolag inom digital marknadsföring, Bolagets huvudkontor är beläget i London och Ayima har omkring 135 medarbetare. Bolaget omsatte 2016 drygt 120 MSEK med ett positivt resultat om cirka 7 MSEK. Bolaget har som mål att expandera och stärka sin verksamhet på flertalet nya marknader där Sverige är av dem.

Bakgrund och motiv till emissionen:
Ayima grundades 2007, och är ett snabbt växande bolag inom digitala marknadsföring med omkring 135 medarbetare. Bolaget har kontor i bland annat London, New York, Stockholm, San Francisco och Vancouver. Bolaget har tagit fram ett flertal marknadsledande IT-sökverktyg som används i arbetet med sina kunder men även används av tredje part.
Bolaget arbetar med, och har arbetat med kända kunder såsom British Airways, Disney, Verizon, PokerStars och Bonniers.

Motivet till notering och nyemissionen är att Ayima vill expandera sin verksamhet och öppna nya kontor på nya  marknader, samt utveckla sina befintliga SaaS-lösningar och nya produkter.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningsperiod: 20 april – 5 maj 2017

Teckningskurs: 21,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: Emissionen tillför Bolaget 11 235 000 SEK.

Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 535 000 aktier av serie B.

Emissionsgaranti: Emissionen är till 100 % säkerställd genom garantiåtagande

Värdering: Bolaget värderas pre money till 98,7 MSEK

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,7 MSEK.

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas att upptas till handel den 22 maj 2017 under kortnamnet; AYIMA.

VD Mike Jacobssons kommenterar:
This is an exciting moment for us at Ayima. Our clients have long benefitted from our insight and expertise in the areas of SEO, PPC, Content and Social Media marketing and we are rapidly growing and expanding into new cutting edge areas of digital marketing marketing such as Data Analytics, AI and Machine Learning.  Listing on AktieTorget is an important step in the transition of the company from a niche digital specialist into a true international player in the provision of innovative digital marketing services”.

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3