Ayima meddelar utfall av noteringsemission

Ayima
Reading time: 1 minute
9th May 2017

Stockholm 2017-05-09

Den 5 maj 2017 avslutades teckningstiden i Ayima Group AB:s nyemission av aktier inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 12,9 MSEK. Teckningsgrad i emissionen var ca 115 procent. Därmed tillförs Ayima cirka 11,2 MSEK innan  emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut med start 19 maj 2017. Första dag för handel är beräknad att bli den 22 maj 2017.

Genom nyemissionen tillförs Ayima cirka 255 nya aktieägare och har därmed totalt cirka 265 ägare. Bolaget ska inom sex månader uppfylla AktieTorgets krav om minst 300 aktieägare, vilket Bolaget planerar att uppnå genom PR och IR aktiviteter samt genom anlitande av likviditetsgarant.

Teckning och tilldelning
Nyemissionen tecknades till 12,9 SEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 115 procent. Genom nyemissionen nyemitteras 535 000 aktier. Ayima tillförs därmed cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader som om cirka 1,8 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut med start 10 maj 2017.

Planerad notering på AktieTorget
Ayima är godkända för notering på AktieTorget. Första dag för handel i Ayimas aktier på AktieTorget är beräknad att bli den 22 maj 2017.

Antal aktier och aktiekapital
När Ayimas nyemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 5 235 000 (A-aktier: 200 000 st & B-aktier: 5 035 000 st) stycken och aktiekapitalet till 5 235 000 SEK.

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3