Ayima flytt av första dag för handel samt avtal om likviditetsgarant

Ayima
Reading time: 1 minute
18th May 2017

Stockholm 2017-05-18

Ayima kommer flytta första dag för handel till den 29 maj 2017, detta från tidigare kommunicerat datum 22 maj 2017.
Anledningen till flytten är att samtliga nya aktieägare samt likviditetsgarant ska erhålla aktier i god tid innan första dag för
handel.

Ayima har ingått avtal med Sedermera Fondkommission om att verka som likviditetsgarant för Ayimas aktie. Avtalet löper från
första dag för handel.

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3